Máj - lásky čas

02.05.2022

Sú tradície, ktoré sa oplatí udržiavať, pretože prinášajú radosť a potešenie. Tak sme aj my rozhodli spolu s klientmi postaviť máj. Spolu sme si zaspomínali na časy, kedy máj stál skoro pred každým domom, kde bola dievka súca na vydaj. Poviazali sme stužky, zaspievali sme si spolu a prežili sme krásne slnečné dopoludnie.