Mikulášsky večierok

29.11.2019

Tento rok sme sviatok svätého Mikuláša oslavovali už 29.novembra. Na Mikulášsky večierok plný dobrého jedla a zábavy sa vždy veľmi tešíme. Všetci sme sa stretli v krásne vyzdobenom kultúrnom dome v Tekovských Nemciach spolu s našimi priateľmi z iných zariadení "BENEFIT" ZSS Ľudovítová, "CLEMENTIA ZSS Kovarce, "HARMÓNIA" ZSS Horné Štitáre, "V KAŠTIELI" ZSS Horné Obdokovce, DSS Šoporňa - Štrkovec. Celú slávnosť otvorila svojim príhovorom pani riaditeľka Mgr. Katarína Šurdová. Pani riaditeľka potom zavolala Mikuláša. Mikuláš spolu s čertom a hosťami si pozreli naše úspešné divadelné spracovanie "Cisárové nové šaty", čím klienti ukázali, že si zaslúžia dostať sladkú odmenu. Každý klient bol obdarený balíčkom sladkostí. Neobišli naprázdno ani tí, ktorým zdravotný stav nedovolil prísť do Tekovských Nemiec, pretože Mikuláš ich našiel aj doma v Olichove. Po slávnostnom obede sme popoludnie prežili spolu so svojimi priateľmi v dobrej nálade. Klienti spolu s personálom sa veľmi dobre zabávali pri hudobnom sprievode skupiny TROP.

Vďaka za tento nezabudnuteľný zážitok patrí predovšetkým našim sponzorom, PRETO RYBA Žilina, AD SPECTRUM, INMEDIA, NORD SVIT mäsokombinát, HENŽEL ovocie-zelenina, HYBRAV Nitra, HÜGLI, DIMI max, bez ktorých by sme toto podujatie nemohli uskutočniť. Tiež ďakujeme našej pani riaditeľke a personálu zariadenia za prežitie úžasného dňa. Už teraz sa všetci tešíme na Mikulášsky večierok 2020.