MLOK 2019

20.06.2019

Malá letná olympiáda klientov - MLOK je športová akcia zariadení sociálnych služieb organizovaná pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milana Belicu, PhD. Naši klienti sa na ňu pripravovali už dlho a poctivo trénovali na ihrisku nášho zariadenia. Ako každý rok aj tentokrát sa akcia konala dňa 20. 6. 2019 v mestskej športovej hale v Leviciach.

Klienti súťažili v 4 disciplínach:

1. Hod do basketbalového koša

2. Skok do diaľky z miesta

3. Hod na cieľ kriketovou loptičkou

4. Štafeta s pingpongovou loptičkou - skupinová disciplína

Športové zápolenie otvorila Mgr. Erika Róžová, vedúca odboru sociálnych vecí NSK a po zapálení olympijského ohňa sa všetci súťažiaci pustili do jednotlivých športových aktivít. Naše "farby" hájili títo klienti: p. Štefan Kopča, p. Rastislav Varga, p. Miroslav Sečkár, p. Marián Haspra, p. Anna Langerová, p. Katarína Maťová, p. Ľubica Kormanová, p. Ingrid Beníková. Všetci si počínali výborne a získali dokonca niekoľko medailí:

Štefan Kopča - 1. miesto skok do diaľky znožmo

Rastislav Varga - 2. miesto skok do diaľky znožmo, 3. miesto hod loptičkou na cieľ

Ľubica Kormanová - 1. miesto skok do diaľky znožmo

Anna Langerová - 1. miesto hod do basketbalového koša

2. miesto štafeta - Ingrid Beníková, Anna Langerová, Štefan Kopča,

4. miesta štafeta - Rastislav Varga, Marián Haspra, Miroslav Sečkár

Tešíme sa, že naši klienti súťažili v duchu fair-play a tešili sa z dosiahnutých výsledkov.

Ing. Jana Pivarčiová, Lubica Kormanová