Nadácia SPP – program OPORA

08.09.2021

Do grantového programu SPP Opora, ktorý je zameraný na individuálny rozvoj konkrétneho klienta, sa zapájame pravidelne.

Tešíme sa, že aj tento rok bol náš nápad podporený sumou 450 €, a tak sa náš klient pán Ľuboš H. mohol aj naďalej venovať svojej najväčšej záľube - práce s hlinou.

Poskytnuté finančné prostriedky boli viazané na nákup hliny, glazúry a rôznych pomôcok na výrobu.

Náš klient Ľuboš sa práci s hlinou venuje už veľmi dlho, spod jeho rúk vyšlo veľmi veľa krásnych výrobkov. Je veľmi rád, keď môže svoje skúsenosti posúvať ďalej, učiť deti, prípadne svojimi výrobkami reprezentovať naše zariadenia.

Počas celého obdobia trvania projektu pán Ľuboš pracoval denne v hrnčiarskej dielni a zdokonaľoval sa vo svojej práci. Zúčastnil sa spolu s inštruktormi sociálnej rehabilitácie tvorivých workshopov v detskom centre Harmónia v Zlatých Moravciach. Deti si vyrobili krásne misky z hliny v duchu témy detského tábora "Ako sme kedysi žili". Interakcia detí a a pána Ľuboša bola úžasná a radosť z vyrobených výrobkov obojstranná. Nakoľko sa z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie nekonal jarmok v Zlatých Moravciach, pán Ľuboš svoju tvorbu odprezentoval len v našom zariadení, kde je zriadená trvalá výstava jeho výrobkov.

Ďakujeme Nadácii SPP a grantovému programu OPORA za možnosť ďalšieho rozvoja nášho klienta.