Naše edukačné video

30.04.2022

Inštruktori sociálnej rehabilitácie sa snažia o inklúziu našich klientov formou rôznych workshopov a stretnutí hlavne s deťmi materských a základných škôl. Veľkej obľube detí sa tešia stretnutia s našimi nepočujúcimi klientmi spojené s výučbou posunkovej reči. Keďže korona nás naučila fungovať aj v on-line priestore, vzniklo náučné video, určené hlavne pre počujúce deti, aby sa aspoň trošku naučili komunikovať s nepočujúcimi a pochopiť ich. Zverejnené video zaujalo aj tvorcov správ pre nepočujúcich a 29.4.2022 ste mohli na STV2 vidieť o nás reportáž. Kto má záujem naučiť sa základy posunkového jazyka, odporúčame pozrieť si video na YouTube alebo na Facebooku Svetlo pre Olichov. V komunikácii s nepočujúcimi tiež pomáha náučné pexeso, ktoré sme vytvorili v spolupráci s deťmi ZŠ sv. Don Bosca zo Zlatých Moraviec.