NAŠE VZDELÁVACIE AKTIVITY

26.06.2020

V rámci terapeutických skupín sa snažíme venovať aj vzdelávaciemu procesu našich klientov. Na tento účel využívame interaktívnu tabuľu ale aj iné edukačné pomôcky. Klientov veľmi baví vedomostná hra na spôsob Milionára, zameraná na rôzne oblasti, či už geografiu, históriu a podobne. Klienti sa aspoň virtuálne prenesú do rôznych kútov našej krásnej krajiny, naučia sa veľa o prírode, histórii, kultúrnych pamiatkach. Tiež sa zabavia pri rôznych interaktívnych cvičeniach, ktoré sú zamerané na rastliny alebo živočíchy. Sledovanie dokumentárnych filmov alebo cestopisov na interaktívnej tabuli prinesú klientom väčší zážitok ako sledovanie na klasickom TV. Klienti sa naučia veľa nového a zároveň si "oprášia" vedomosti, ktoré sa voľakedy naučili. Pre mentálny a psychický vývoj klientov sú tieto aktivity veľmi dôležité.