Ocenenie pre najlepších zdravotníkov mesta Zlaté Moravce

27.06.2022

Sociálna, zdravotná a bytová komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach spomedzi kandidátov vybrala zdravotníkov, ktorým primátor Zlatých Moraviec Dušan Husár odovzdal ďakovnú plaketu za ich obetavú a dlhoročnú prácu.

Ocenenie získalo päť osobností: MUDr. Jarmila Dekrétová, Mgr. Jarmila Barátová, Mgr. Jana Harangozová, Anna Sukupová a Margita Pružinská.

Zvlášť nás teší, že medzi ocenenými je aj naša dlhoročná praktická sestra pani Anka Sukupová. V našom zariadení pracuje od roku 1994, na oddelení pavilónu D. Sústavne si dopĺňa svoje vedomosti formou seminárov, školení, kurzov. Nadobudnuté vedomosti spája s praxou a tak poskytuje klientom, čo najväčšiu starostlivosť. Práca s klientmi je náročná po fyzickej i psychickej stránke, ale predsa ju napĺňa a čo je najdôležitejšie, svoju prácu vykonáva s láskou. Srdečne blahoželáme.