OPORA SPP 2019

26.11.2019

Vďaka Nadácii SPP v programe Opora 2019 sme dostali možnosť zakúpiť dynamický vertikalizátor (parapódium pre dospelých). Naším cieľom je mobilizovať klienta p. Lacka S., aby postupne, vďaka tréningu na parapódiu, získal schopnosť samostatnej chôdze, alebo chôdze s oporou parapódia. Samotné parapódium je zdravotná pomôcka, ktorá je presne určená na proces obnovy stratených pohybových schopností klienta po úraze, po traume mozgu, pri svalovej dystrofii, pri závažnej nerovnováhe alebo paralýze. Pán Lacko vďaka parapódiu od augusta denne trénuje chôdzu a posilňuje svalový tonus, pričom je fixovaný  podpornými nohavičkami a bedrovými pásmi. Naším cieľom je pána Lacka znovu mobilizovať, pomôcť mu získať aspoň čiastočne stratenú schopnosť samostatného pohybu. Vďaka parapódiu ho motivujeme prekonávať prekážky, posilňovať svalstvo, získať kondíciu a nezávislosť. Celý proces si vyžaduje veľa trpezlivosti, snahy a obety, nielen zo strany klienta, ale aj opatrovateľského personálu, Sme radi, že zatiaľ pán Lacko napreduje a držíme mu palce.

Tieto projekty sa uskutočnili vďaka podpore Nadácie SPP.