OPORA SPP

27.11.2019

Vďaka Nadácii SPP sme v našom zariadení mohli realizovať 2 projekty zamerané na individuálny rozvoj konkrétnych klientov. Ingrida B. a Ľubomír H. sa vďaka podpore od SPP mohli venovať aktivitám, ktoré boli zamerané na rozvoj ich osobnosti a efektívneho využívania ich voľného času.

V našom zariadení prebiehalo školenie patchworku pod vedením školiteľky pani Lýdie Hosťoveckej. Vďaka jej šikovným rukám sa naša klientka p. Ingrida B. spolu s inštruktormi sociálnej rehabilitácie naučila, ako postupovať pri výrobe rôznych výrobkov patchworkovou technikou. Spoločnými silami zvládla vyrobiť vankúše, deky a iné dekoračné výrobky. Každý jeden výrobok, aj ten najmenej dokonalý, posunul p. Ingridu vpred a pomohol jej k lepšej sebarealizácii v našom zariadení. Vďaka finančnej podpore SPP sme zakúpili nový šijací stroj BROTHER, vhodný na šitie patchworkovou technikou, ako aj látky určené na patchwork.

Na rozvoj osobnosti p. Ľubomíra sme vďaka financiám od SPP zakúpili valcovací stroj, ktorý uľahčuje prácu s hlinou a zároveň zefektívňuje celý proces výroby hlinených výrobkov. Pán Ľubomír sa stretol s p. Fialom z Brehov, ktorého skúsenosti mu teraz veľmi pomáhajú v ďalšom napredovaní. Pán Ľubomír sa pravidelne zúčastňoval workshopov v rôznych základných školách, kde sa veľmi aktívne venoval deťom a trpezlivo im vysvetľoval, ako pracovať s hlinou.

Krásne výrobky oboch našich klientov sme prezentovali na rôznych prezentačných akciách v zariadení aj mimo neho a mali naozaj veľký úspech.

Veríme, že naši klienti sa budú aj naďalej venovať aktivitám, ktoré boli finančne podporené Nadáciou SPP a budú sa v nich stále zdokonaľovať.

Tieto projekty sa uskutočnili vďaka podpore Nadácie SPP.