Oslava požehnaných 100 rokov života p. Barbory Pajerskej v „SVETLO“, ZSS Olichov

25.03.2022

Dňa 23.3.2022 sa dožila požehnaných 100 rokov p. Barbora Pajerská. V našom zariadení žije už 4. rok.          K narodeninám jej prišli pogratulovať vzácni hostia, predseda NSK doc. Ing. Milan Belica, PhD., poslanci zastupiteľstva NSK MVDr. Marta Balážová, Mgr. Martina Holečková, predseda soc. komisie pri NSK Ing. Róbert Andráši, a vedúca odboru soc. vecí Mgr. Erika Róžová a samozrejme zamestnanci a klienti zariadenia. Dožitie 100 rokov života v našom zariadení sme oslávili po prvýkrát. Veľmi sa tešíme, že pani Pajerská je ešte plná optimizmu a humoru, rada lúštila krížovky. Narodila sa v Zlatých Moravciach - Chyzerovciach, kde prežila takmer celý život. Vychovala 4 deti - 2 dcéry a 2 synov. Teší sa zo 14 vnúčat a 17 pravnúčat. Bola vychýrená a známa cukrárka v okolí, jej penové torty poznali napr. v Anglicku, Taliansku, Rakúsku a v širokom ďalekom okolí. Do ďalších dní života jej prajeme pevné zdravie a radosť z každého dňa.