Pipe Club Nitra - Odovzdanie finančného daru

27.10.2022

V našom zariadení sme mali milú, sympatickú návštevu. Zástupcovia Pipe Club Nitra prišli osobne odovzdať finančný dar OZ SVETLO PRE OLICHOV, vyzbieraný v rámci uskutočnenej súťaže v pomalom fajčení fajok, Grand Prix Slovakia, za čo veľmi pekne ďakujeme. V rámci návštevy nám priblížili dlhoročné fungovanie klubu a dozvedeli sme sa zaujímavé pravidlá súťaže. Sme veľmi radi, že sme našou troškou tvorivej práce prispeli k vydarenej akcii a veríme, že naša spolupráca sa bude rozvíjať aj naďalej. Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné aktivity.