Poviem ti to inak - Projekt nadácie Henkel

30.09.2023

V mesiaci september sme spolu s našimi nepočujúcimi klienti uskutočnili workshopy vo vybraných základných a materských školách - Základná škola sv. Don Bosca Zlaté Moravce, Základná škola sv. Dominika Sávia Machulince, Materská škola Machulince, ZŠ Štefana Moysesa, Tesárske Mlyňany. Deti sa naučili základné posunky vyplývajúce z nášho dramatického spracovania rozprávky O troch prasiatkach v podaní našich klientov, ktorú si deti pozreli pomocou videoprojekcie. Jednotlivé slovíčka a frázy si následne deti precvičili v priamej interakcii s nepočujúcimi klientmi. Deťom sme sa snažili zároveň vysvetliť život nepočujúcich, ich sociálnu situáciu, predstavili sme pomôcky, ktoré im vedia uľahčiť život. Bolo zaujímavé sledovať klientov, ktorí vďaka zosilňujúcim slúchadlám dokázali hudbu aspoň cítiť, prípadne registrovať vibrácie z muzikoterapeutického nástroja. V druhej časti každého workshopu predstavili naši klienti svoje zručnosti a zároveň ich odovzdali deťom. Deti si tak mohli vyrobiť výrobky z hliny, náramky z paličkovanej čipky, či levanduľové vrecúška. Na worshope v Základnej škole sv. Don Bosca bol prítomný aj pán Peter Frajka, predseda klubu ANEPS, s ktorým spolupracujeme dlhodobo. Po uskutočneným workshopoch mali deti za úlohu nakresliť obrázok z dňa prežitého s našimi klientmi. Krásne a milé obrázky od detí sme potom vystavili v altánku nášho zariadenia a klienti aj zamestnanci mali možnosť hlasovať za najkrajší obrázok. Výhercovia budú odmenení vankúšikom s vyobrazenou kresbou dieťaťa, ktorý ušije naša nepočujúca klientka Inga. Vďaka vytvoreným priateľstvám plánujeme zabezpečiť neustály kontakt detí základných škôl s klientmi, čo bude obojstranne prospešné. 

Táto aktivita sa uskutočnila vďaka podpore Nadácie Henkel Slovensko.