Prednáška o liečivých rastlinách

12.06.2023

Dňa 12. júna sme v našom zariadení zorganizovali prednášku na tému "Liečivé rastliny a ich využitie". Prednáška bola určená pre všetkých klientov. Počasie nám prialo, tak sme sa o tejto zaujímavej téme mohli porozprávať v našom altánku. Klientom sme priblížili najznámejšie rastliny používané v ľudovom liečiteľstve, popísali sme ich účinky. K dispozícii mali klienti aj praktické ukážky rastlín, rastlinku si mohli pozrieť, chytiť. Tiež boli pripravené čaje, sirupy, džemy a limonády vyrobené v našom zariadení, ktoré priebežne klienti ochutnávali. Zaujímavé boli aj informácie od klientov, o ich skúsenostiach s liečivými bylinkami. Mnohé rady, hlavne od starších klientov, si určite všetci zapamätáme. Všetkým klientom ďakujeme za pohodovú atmosféru a za záujem z ich strany o túto aktivitu. Už teraz sa tešíme na ďalšiu prednášku, ktorú zorganizujeme čoskoro.