Prezentácia našej tvorby vo firme DELFINGEN

02.08.2019

Dňa 2.8.2019 sme sa spolu s klientmi zúčastnili Športového dňa firmy Delfingen v areáli športového štadióna v Zlatých Moravciach. Sme veľmi radi, že k príjemnej atmosfére rôznych športových disciplín, spoločenského programu a výborného občerstvenie sme mohli prispieť aj mi konkrétne naši klienti a to tvorivým workshopom zameraným na tradičné remeslá ako paličkovanie, košikárstvo a ukážkou našej tvorby. Zavŕšením pohodovej akcie bolo spevácke vystúpenie nášho Ľuboša Horváta a Ľubky Kormanovej. Ďakujeme firme Delfingen za podporu, ktorú nášmu zariadeniu preukazuje počas celého roka nielen cez svoju Nadáciu ale aj poukázaním 2 percent daní zamestnancov. Tešíme sa opäť  o rok.

Mgr. Simona Blažková, DiS. art, Ľubomír Horvát