Prezentácia tvorby našich klientov

12.12.2019

Adventný čas je prípravou na Vianoce a naši klienti završujú svoju celoročnú snahu účasťou na rôznych predajných akciách. Ich tvorivosť a šikovnosť majú možnosť ľudia podporiť kúpou vianočných dekorácií a predmetov a tým podporiť ich snahu a ďalšiu prácu. Tento rok sme dostali opäť pozvanie od firmy LEDVANCE, ktorá už druhýkrát usporiadala vianočnú burzu dňa 10.12.2019 v priestoroch svojej firmy v Nitre. Vo vestibule Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre po záštitou Nitrianskeho samosprávneho kraja sme dňa 11.12.2019 úspešne prezentovali výrobky a rôzne dekorácie našich klientov. Poslednou charitatívnou predajnou akciou pred Vianocami bola vianočná burza 16.12.2019 v priestoroch Zlatomoraveckej firmy Secop. Ďakujeme všetkým, ktorí nás kúpou podporili a vďaka nim môžeme nakúpiť tvorivý materiál a podporovať sebarealizáciu našich klientov.