ROZLÚČKA S PANI MÁRIOU HOMOLOVOU

11.02.2019


Dňa 10.2.2019 nás opustila vo veku 84 rokov pani Mária Homolová, najdlhšie žijúca klientka v našom zariadení.

V Olichove prežila neuveriteľných 70 rokov.

List na rozlúčku

Nad hviezdnu ríšu pozval ma Pán,aby mi zotrel slzy z mojej tváre,aby ma privinul na svoje srdce,aby ma pokolísal v svojom náručí. Dotĺklo moje srdce vo veku 84 rokov. Ako budem skladať skúšky zo životnej maturity .... 

Ó Bože, však som sa naplakala, lebo som nerozumela tvojmu plánu. Prišla som do chudobnej rodiny drotára na Orave, ako jediné dieťa - nepočujúce. Nikdy som nepovedala svojim rodičom MAMA - OTEC ... Bola som iná. 

Ako 14 ročná v roku 1949 som prišla do Olichova, kde som mala zrazu okolo seba 80 kamarátov. Všetci sme mali rovnaký osud - nepočuli sme a nerozprávali. Ale vedeli sme sa dorozumieť posunkovou rečou. V Olichove som pracovala na poli, nosila ťažké batohy plné trávy, aby som nakŕmila kravičky, koníky. Pracovala som na roli - kde sme si dopestovali dostatok zeleniny a obilia na chleba. Unavená, keď som večer usínala, vírila mi hlavou otázka: BOŽE PREČO? Prečo nemôžem mať manžela, deti, svoj domček ... Prečo? Už odpoveď viem - preto som všetko obetovala, aby som sa teraz tešila s Tebou v nebi. 

Počas života sa mi narodili dve dcérky - ktoré som nemohla vychovať. Vzali mi ich.... Ó Bože majú čo jesť? Má ich kto pohladiť? Sú zdravé? Akí sú ich noví rodičia? Ľúbia ich ...?Dlhých 59 rokov som čakala na chvíľu, že uvidím svoje deti, že sa dozviem odpoveď.

 Prišiel august 2017 a v jedno ráno na dvore zariadenia stála moja dcéra. Konečne som si objala svoje dieťa, postískala, pohladila ... 

Pane, už sa pomaly pripravujem na stretnutie s Tebou, dal si mi ťažký osud, ale vždy som sa snažila plniť tvoju vôľu. Rada som pomáhala až do 80 rokov svojho života upratovačkám, opatrovateľkám, a potom oni pomáhali mne. 

Teraz, Pane, už počujem. Teraz už rozumiem tvojmu plánu. Moje oči už nie sú plné smútku a sĺz, moje oči žiaria šťastím, lebo vidia Teba, môj nebeský Otče. Počujem aj moje meno - Mária. ako krásne znie. Veď to meno má aj naša nebeská matka. 

Moji milí Olichovčania, moja veľká rodina, prežila som s Vami 70 rokov. Boli chvíle ťažké, smutné ale aj radostné a ku koncu môjho života, šťastné. Nesmúťte za mnou, ja som šťastná v nebi.

Vaša Mária

Ďakujeme Ti za krásne chvíle prežité s Tebou.Dúfame, že aj mi sa raz s Tebou budeme tešiť v nebi.Tvoji Olichovčania