Rozlúčková svätá omša

25.06.2024

Dňa 24. júna 2024 sa v našom zariadení konala rozlúčková svätá omša, ktorú celebroval pán farár Mgr. Peter Patúc, ktorý spravoval farnosť Čierne Kľačany, pod ktorú patrí aj naše zariadenie. Lúčili sme sa s láskou a vďakou:

Milý náš duchovný otec,

Ján Mária Vianney povedal: "Kňaz má kľúč od nebeských pokladov. Je božím správcom a hospodárom jeho dobier. Bez kňaza by smrť a utrpenie nášho Pána bolo bezvýznamné. Kňaz pokračuje v diele vykúpenia na zemi. Kňaz je láskou Kristovho srdca."

Stalo sa, dostali ste, takpovediac, povolávací rozkaz. A Vy, s poslušnosťou voči biskupovi, teraz meníte pôsobisko pastorácie. Boli ste súčasťou nášho spoločenstva 11 rokov a za ten čas sme s Vami prežili veľa pekného, ľudského, nezabudnuteľného a popri tom všetkom sme cítili, kým kňaz naozaj je. Zachovajte si na nás v srdci iba pekné spomienky a tie zlé, nám prosím, odpustite a zabudnite na ne.

Úprimné Pán Boh zaplať za všetky sviatosti, ktoré ste nám vyslúžili. Cez spoločné slávenia eucharistie, sviatosti zmierenia, sviatosti pomazania chorých, za posledné vyprevadenie našich klientov na poslednej ceste

Želáme Vám v novom pôsobisku veľa milostí a darov Ducha Svätého, Božie požehnanie, ochranu Matky Božej a živú, aktívnu farnosť. Aj naďalej bojujte dobrý boj, zachovajte si pravú vieru, aby Vás raz Pán ozdobil vencom pre víťazov. Buďte stále svetlom, ktoré ukazuje správnu cestu k Pánu Bohu. Prosíme Pannu Máriu, aby Vás ochraňovala aj na novom pastoračnom mieste. Nebojíme sa o Vás, pretože Vás zverujeme pod jej mocnú ochranu a pod ochranu Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

Milý pán farár, ešte raz za všetkých klientov a personál - zo srdca ďakujeme a nech Vám dobrotivý Pán Boh všetku tú prácu odplatí.