RUČNE ŠITÉ POMÔCKY NA TERAPIU

01.07.2021

Tak takéto v obchode nekúpite....pexeso potlačené a ušité u nás s fotografiami nášho areálu je originálna hračka ale zároveň aj memorická pomôcka pre našich klientov, ktorá poskytuje širokú možnosť využitia, či už pri rôznych aktivitách v terapeutických dielňach ako aj na oddelení.

Senzorická deka vyrobená v spolupráci s klientmi na pavilóne A poskytuje tiež možnosť zapojiť u klientov rôzne zmysly, hlavne hmat, zrak a sluch. Tiež prestavuje pomôcku pri reminiscenčnej terapii, vďaka aplikáciám, ktoré sme volili spolu s klientmi.