Spolu sme rodina

16.09.2022

Tak toto sme tu ešte nemali.... Dňa 14. 9. 2022 sme otvorili brány nášho zariadenia širokej verejnosti, rodinným príslušníkom klientov, zamestnancov, dobrovoľníkom a priateľom nášho zariadenia. Napriek počiatočnému sklamaniu z nepriaznivého počasia sme verili, že akcia, ktorá má potešiť klientov a ukázať im, že každý z nich niekam patrí, sa úspešne podarí.

Začiatok celej akcie patril svätej omši, ktorú celebroval Vdp. Jozef Vlasák. Počas omše bolo cítiť, že sme všetci ako jedna veľká rodina. Božia rodina. Po svätej omši si záujemcovia o prehliadku zariadenia prezreli jeho vnútorné a vonkajšie priestory. Naše sociálne pracovníčky počas prehliadky odpovedali i na otázky pre budúcich záujemcov o poskytovanie sociálnych služieb v našom zariadení. Kto mal záujem mohol si pozrieť a zároveň aj vyskúšať prácu našich klientov na pripravených tvorivých dielničkách. Klienti sa prezentovali prácou s hlinou, paličkovaním, háčkovaním, šitím, čí výrobou náramkov. Pripravený bol aj predajný stánok s výrobkami, kúpou ktorých mohli návštevníci podporiť ďalšiu kreatívnu činnosť klientov. Milovníci ľudových piesní si zaspievali spolu so speváckou skupinou Skerešovanka a Volkovčanka. Krásne kroje a program ľudových piesní oboch skupín dotváral úžasnú atmosféru. Pohľad na rodinných príslušníkov klientov ako si užívajú svoju blízkosť, ako vznikajú nové priateľstvá medzi klientmi, ktorí nemajú to šťastie a svoju ozajstnú rodinu nikdy nepoznali, no aspoň na chvíľu sa pomyselnou rodinou stal niekto doteraz úplne cudzí... no odnes už určite priateľ, zostane navždy v našich očiach i srdciach. Pozitívnu náladu bolo cítiť všade, každý si mal čo povedať pri výbornom guláši a čapovanej kofole či nealkoholickom pivku. Po občerstvení boli pripravené súťažné disciplíny, v ktorých súťažili klienti so svojou skutočnou, či aspoň na chvíľu adoptovanou "rodinou". Nešlo o výsledky, ale o spoločne strávený čas a zábavu. Každý súťažiaci bol odmenený sladkou odmenou. Vyvrcholením celého spoločného dňa a programu bolo vystúpenie hudobnej skupiny Len Tak. Úžasný, hudobne čistý a upokojujúci prejav tejto skupiny, ktorá "len tak" dokáže zahrať hity známych slovenských kapiel, roztancoval a rozospieval klientov, zamestnancov aj rodinných príslušníkov. Naozaj úžasná rodinná atmosféra, ktorú naši klienti vedia precítiť a zároveň aj svoje emócie vyjadriť.

Čo dodať na záver, že kto nevidel, nepochopí a kto nebol, môže ľutovať. Veľké ĎAKUJEME patrí celému realizačnému tímu, ktorí pracovali na 150 % nielen v deň akcie ,ale už týždne pred akciou. Ďakujeme za výborný guláš, aj všetkým zúčastneným zamestnancom, ktorí od začiatku verili myšlienke celého projektu. No naozaj veľká vďaka patrí aj tým, ktorých vidieť nebolo, pretože pocit rodiny dávali klientom, ktorým zdravotný stav nedovoľoval sa akcie zúčastniť. Dôležité je byť "SPOLU SME RODINA" v našej práci počas každého jedného dňa.

Táto akcia sa uskutočnila vďaka Nadácii SPP.

Ďakujeme aj ďalším sponzorom: p.Jaroslav Šurda, p.Zuzana Ondreášová a Lesy Granua s.r.o.