SPOLU TO ZVLÁDNEME

05.11.2020

Už niekoľko mesiacov je najpálčivejšou témou celého sveta koronavírus. Preto sme sa Vám rozhodli priblížiť, ako sa s ním pasujeme tu, u nás.

Na úvod treba spomenúť, že všetky zariadenia sociálnych služieb, tak, ako aj to naše, sú najviac ohrozeným článkom celej spoločnosti. Preto sme jeho obyvateľov, ktorých je domovom, ale aj nás samotných, museli začať chrániť prísnymi opatreniami.

Najúčinnejšími zbraňami v boji proti tomuto nevítanému a neviditeľnému návštevníkovi sú samozrejme čisté ruky a rúška, ktorých nikdy nie je dosť. Naše terapeutické skupiny sa zmenili na dielničky plné nádherných látok, gumičiek a neskôr hotových rúšok s láskou pripravených pre svojich majiteľov.

Brány nášho zariadenia sa zavreli a toto obdobie sa stalo nekonečným pre našich klientov, ale aj ich blízkych. Musíme však povedať, že väčšina príbuzných toto neľahké ale zároveň nevyhnutné opatrenie rešpektovala, hoci sa našli aj takí, ktorí sa s ním nevedeli zmieriť. Čo nás ale veľmi tešilo, boli naši klienti, ktorí čelia tejto nečakanej situácii statočne a nenechajú si vziať úsmev z tvárí.

Aby sme im pomohli vydržať toto obdobie, neváhali sme, a využili sme výdobytky súčasnosti. Pravidelne raz týždenne sme pomocou e-mailu informovali príbuzných o tom, ako sa v zariadení majú a ako trávia svoje dni ich blízki. Zasielali sme im fotky, odovzdávali listy a srdečné pozdravy. No a pre tých príbuzných, ktorí nemajú možnosť komunikovať s nami formou e-mailu, sme tu vždy v odporúčanom čase pre telefonické dopýtanie sa. Všetky informácie zverejňujeme aj na našej internetovej stránke a neustále sa snažíme o zlepšenie a skvalitnenie našich služieb.


Preto sme už počas prvej vlny pandémie pristúpili k tzv. "návštevám od brány" s dostatočným odstupom, ktoré vrelo uvítali naši klienti aj ich blízki. Keďže sa snažíme čo najviac prispôsobiť novej situácii, postupne na našu bránu pribudlo priehľadné plexisklo a dezinfekčná stanica, a tak sa o malinký kúsok zlepšil aj náš pocit bezpečia.

S príchodom leta a tepla prišlo aj k dočasnému zlepšeniu situácie a naši klienti si tak s príbuznými užívali spoločné stretnutia nie len "od brány nášho zariadenia". Samozrejme sme od prísneho dodržiavania nosenia rúšok, dostatočného odstupu a dezinfekcie neupustili, no mohli si na lavičkách neďaleko vrátnice posedieť v príjemnom prostredí nášho areálu konečne spolu. Aby boli naši klienti vo svojom prostredí viac chránení, vo vylepšovaní sme neprestali ani v ďalších mesiacoch.

Nakoľko sa situácia s príchodom jesenných mesiacov opätovne zhoršila, tak sme v záujme zdravia a bezpečnosti našich klientov pristúpili k opätovnému zákazu návštev. Podarilo sa nám však vybudovať bezdrôtové pripojenie na internet vo všetkých priestoroch nášho zariadenia, vďaka čomu majú klienti možnosť prostredníctvom tabletu blízkych nie len počuť, ale aj vidieť. Radosť v ich očiach, občas slzy dojatia, je tou najväčšou odmenou pri našej práci.

Už teraz sa tešíme, že na Vianoce dostaneme darček v podobe návštevnej miestnosti pre klientov a ich príbuzných. Od leta sme svojpomocne začali s jej výstavbou. Návštevná miestnosť bude spĺňať prísne hygienické kritériá a tým sa stane bezpečným miestom pre návštevy našich klientov.

V termíne 30.10. - 31.10.2020 prebehlo v našom zariadení celoplošné testovanie klientov aj zamestnancov. Testovanie bolo úspešné, všetci klienti aj zamestnanci boli negatívni.    A preto sme opäť pozitívni a veríme, že SPOLU TO ZVLÁDNEME!