SPOLUPRÁCA SO SÚKROMNOU ZÁKLADNOU UMELECKOU ŠKOLOU JOZEFA DÖMEHO

02.12.2022

Dňa 2.12.2022 sme sa spolu s našimi klientmi zúčastnili tvorivého workshopu pod záštitou SZUŠ Jozefa Dömeho v Kultúrnom dome v obci Maňa. Spoločne s klientmi sme deťom z obcí Maňa, Dolný Oháj, Kolta, Hul a Moyzesov predstavili prácu s hlinou a základy posunkového jazyka. Prekvapila nás nie len veľká účasť detí a rodičov, ale hlavne ich šikovnosť a tvorivosť. Všetci zúčastnení boli usilovní, naučili sa pracovať s hlinou bez použitia hrnčiarskeho kruhu, základné techniky modelovania, lepenia, glazovania, burelovania pri práci s keramikou a aj základy posunkového jazyka. Sme radi, že sme mohli deti niečo naučiť a zlepšiť ich komunikačné zručnosti pri stretnutí s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením. Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu.

"REALIZOVANÉ S FINANČNOU PODPOROU PREDSEDU VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY."