Športový deň v rekreačnom stredisku DROZDOVO

20.08.2019

V krásnom prostredí Pohronského Inovca v priestoroch rekreačného strediska Drozdovo sa dňa 20.8.2019 uskutočnil II. ročník športovo - zábavného podujatia organizovaný zariadením sociálnych služieb "SVETLO" ZSS Olichov.

Športového dňa sa zúčastnili aj naši kamaráti zo zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK "CLEMENTIA" ZSS Kovarce, "BENEFIT" ZSS Ľudovítová, "V Kaštieli" ZSS Horné Obdokovce, "HARMÓNIA" ZSS Štitáre.

Na pomoc do zmiešaných futbalových družstiev nám prišli aj mladí talentovaní futbalisti z Požitavskej futbalovej akadémie FC ViOn Zlaté Moravce.

Pozvanie na športový deň prijal aj podpredseda NSK pán PaedDr. Igor Éder, ktorý aj futbalové súťaženie otvoril.

8 družstiev hralo o víťazný putovný pohár. Turnaj sa hral celým srdcom a bol veľmi napínavý až do konca. Šťastie prialo futbalistom zo zariadenia sociálnych služieb "SVETLO" ZSS Olichov, ktorí si odniesli putovný pohár.

Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo futbalistov zo ZSS "CLEMENTIA" Kovarce a na treťom mieste sa umiestnilo futbalové družstvo zo ZSS "V Kaštieli" Horné Obdokovce. Za najlepších brankárov boli vyhlásení p. Anna Vargová zo ZSS "BENEFIT" Ľudovítová a pán Štefan Kuna zo ZSS "V Kaštieli" Horné Obdokovce. Ocenenie najlepší hráč získal pán Štefan Kopča zo ZSS "SVETLO" Olichov.

Špeciálne ocenenie najlepšieho a najaktívnejšieho skupinového fanúšika si odniesli klienti zo ZSS "HARMÓNIA" Horné Štitáre, ktorí aj napriek tomu, že futbal nehrali, povzbudzovali naozaj skvele.

V popoludňajších hodinách prebiehali ďalšie súťažno -zábavné disciplíny ako napr. prenášanie vody v hrnčekoch, hľadanie cukríkov, hod kriketovou loptičkou a zvukové pexeso. Klienti sa výborne bavili, súťažili s veľkým zanietením, veď každý si chcel odniesť ceny, ktoré boli naozaj zaujímavé.

V podvečerných hodinách sa klienti unavení, ale šťastní, plní zážitkov vrátili do svojich ZSS. Športový deň sa mohol uskutočniť aj vďaka finančnej podpore NSK - ďakujeme.

Klienti "SVETLO" ZSS Olichov