ŠPORTUJEME SPOLOČNE

19.06.2019

V našom zariadení bolo 19. júna 2019 trochu inak ako býva bežne. V celom areáli bolo počuť detský smiech a krik. Zorganizovali sme spoločné športové stretnutie našich klientov s deťmi ZŠ sv. Don Bosca a s nepočujúcimi z klubu ANEPS zo Zlatých Moraviec. Našim cieľom bolo spojiť 3 generácie, čo sa nám aj podarilo. Každý mal možnosť vyskúšať si rôzne športové disciplíny, ako skok do piesku, hod do basketbalového koša, slalom s pingpongovou loptičkou alebo stolný tenis. Imobilní klienti sa spolu s deťmi zahrali pomocou dúhového padáka, čo prinieslo veľa zábavy nielen deťom ale aj klientom. Po športovaní si deti, klienti aj nepočujúci vyskúšali prácu s hlinou a vyrobili si krásne výrobky. Vďaka Nadácii Poštovej banky sme mohli zakúpiť vonkajší stolnotenisový stôl a zrenovovať doskočisko, čo bude našim klientom slúžiť aj v ďalšom období. Inklúzia detí ale aj nepočujúcich do komunity našich klientov priniesla obojstranné výhody a pevne veríme, že takéto krásne akcie sa budú aj naďalej opakovať.

Ing. Jana Pivarčiová