Starostlivý anjel

24.05.2023

Starostlivý anjel - ocenenie, ktoré presne vystihuje svoju podstatu. Veď kde inde sa môže naplno prejaviť empatia a ľudskosť človeka ako v zariadeniach sociálnych služieb. Pri príležitosti Svetového dňa sociálnej práce a sociálnych pracovníkov predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Ing. Branislav Becík, PhD., spoločne s vedúcou odboru sociálnych vecí Úradu NSK Mgr. Erikou Róžovou odovzdali dňa 24. mája 2023 toto ocenenie zamestnancom zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Nominovaní z nášho zariadenia boli Mgr. Andrej Pecho, Iveta Čekmeová a Viera Gáliková. Práve naša Vierka bol medzi ocenenými a získala Starostlivého anjela. Ostatní nominovaní obdržali ďakovný list. Tešíme sa, že v našom zariadení pracujú ľudia, ktorým je ich zamestnanie zároveň poslaním a svojim ľudským prístupom to každodenne aj dokazujú.