Štedrý deň v Olichove

24.12.2023

A zas k nám prišli tie radostné sviatky, ktoré nám tak sladia ten náš život krátky. Štedrý večer sme oslávili krásnou svätou omšou, ktorú celebroval dôstojný pán Peter Patúc. Nechýbal hudobný doprovod, ktorý počas svätej omše umocnil sviatočnú atmosféru. Po svätej omši nasledoval krátky kultúrny program, kedy sme si spoločne zaspievali naše obľúbené koledy, ktoré k Vianociam neodmysliteľne patria. Hneď potom dostal každý klient vianočný darček - krabicu plnú lásky a sladký balíček, na ktoré sa tak veľmi tešili. Spoločne sme si potom sadli k štedrovečernému stolu pri vyzdobenom stromčeku a tradičnom Betleheme. Bol to pre nás magický a požehnaný večer, kedy sa každému splnili mnohé želania a všetkým hlavne jedno, že nikto nebol sám.