Tradície nás spájajú

10.05.2022

Naše OZ Svetlo pre Olichov nadviazalo spoluprácu s detským centrom Harmónia v Zlatých Moravciach aj vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE a projektu Tradície nás spájajú. V rámci plnenia aktivít vyplývajúcich z projektu sme zorganizovali niekoľko stretnutí našich klientov s deťmi aj so širokou verejnosťou.

Spolu s klientmi sme sa zúčastnili workshopu v rámci denného tábora, ktorý bol zameraný na prácu s hlinou. Deti si vyrobili krásne misky z hliny v duchu témy detského tábora "Ako sme kedysi žili". Interakcia detí a našich šikovných klientov Ingy a Ľuboša bola úžasná a radosť z vyrobených výrobkov obojstranná.

4. septembra 2021 sme zorganizovali celodennú akciu určenú pre všetky tvorivé deti a ich rodičov. Celá akcia bola zameraná na ľudové remeslá, na ktoré sa často zabúda - košikárstvo, paličkovanie, macramé, výroba sviečok. Popoludnie strávené v detskom centre bolo inšpiratívne pre deti ale aj pre rodičov a starých rodičov. Deti sa naučili nové veci, vyskákali a zahrali sa na detskom ihrisku, rodičia si oddýchli pri kávičke a všetci si pochutili na super občerstvení.

29. apríla 2022 sme uskutočnili ďalšie stretnutie v Harmónii, na ktorom sa zúčastnili deti a učitelia Základnej školy v Machulinciach. Celé stretnutie bolo zamerané na jednoduché ručné práce a obohatené o základy komunikácie s klientmi s poruchami sluchu. Deti si vyrobili srdiečko a zároveň sa naučili aj základy posunkového jazyka.

Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu s detským centrom Harmónia a za poskytnutú dotáciu ďakujem Nadácii ZSE.