Tradičné ochotnícke divadlo

13.12.2019

Krajské osvetové centrum Nitra dňa 7.-8.12.2019 zorganizovalo v kultúrnom dome v Čiernych Kľačanoch prezentačno vzdelávacie stretnutie ochotníckych divadiel z okolitého regiónu. Sme nesmierne vďační a potešení že tento rok oslovili aj naše zariadenie. Vďaka pozitívnej odozve nášho predstavenia "Cisárové nové šaty", mali naši klienti možnosť opäť s predstavením vystúpiť a pobaviť tak publikum v Čiernych Kľačanoch. Dlhý potlesk ale aj uznanie od odborníčky pani Mgr. Kataríny Hitzingerovej ArtD nás uistilo, že divadlo všetkých nielen baví ale sa v ňom neustále zlepšujeme. Naši klienti vďaka dramatoterapii a pravidelným nácvikom prekonávajú vlastné hranice a posúvajú sa stále ďalej.