Tvoríme spoločne

10.11.2019

V októbri 2019 sme ukončili úspešný projekt Nadácie Tesco v programe: Vy rozhodujete, my pomáhame, s názvom "Tvoríme spoločne". V spolupráci so Základnou školou Volkovce a s klubom nepočujúcich ANEPS Zlaté Moravce, sme uskutočnili priamo v ZSS "SVETLO" tvorivé workshopy. Na týchto stretnutiach žiaci ZŠ Volkovce dostali možnosť oboznámiť sa so svetom našich klientov, pochopiť čo znamená zdravotné znevýhodnenie a odkázanosť na sociálnu a zdravotnú starostlivosť. Spolu s klientmi skrášlili areál ZSS vysadením ovocných stromov a úžitkových drevín. Chlapci 6. ročníka pri výsadbe pracovali veľmi usilovne a už teraz sa tešíme, že v lete prídu ochutnať moruše, čučoriedky a iné sladké ovocie, ktorého sa spolu s klientmi nevedia dočkať. Dievčatá sa venovali v našich tvorivých dielňach práci s hlinou, vyskúšali si šitie, paličkovanie či pletenie košíkov. Zahanbiť sa nenechali ani žiaci 3. a 4. ročníka, ktorí sa ukázali ako šikovní "šachisti". Priamo v areáli vyskúšali náš nový interaktívny vonkajší set a spolu s klientmi a členmi ANEPS si zahrali šach a iné spoločenské hry. Veľmi aktívne sa zapojili aj do výroby vianočných anjelov. Vďaka Nadácii TESCO sme mohli vytvoriť priestor na integráciu detí do nášho zariadenia, aktívne ich zapojiť a tým skvalitniť život našich klientov a podporovať u mladej generácie sociálne cítenie a empatiu. Nepočujúci klienti dostali možnosť opätovného stretnutia s členmi ANEPS, posilnili svoje sociálne väzby a zlepšili komunikačné zručnosti. Smiech, nadšenie a výborná nálada žiakov ZŠ Volkovce bolo veľmi povzbudivým osviežením pre život našich klientov. Všetkým ďakujeme a už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu.