ÚSPEŠNÉ PROJEKTY OZ A ZSS „SVETLO“ 2019

22.01.2020

V decembri 2019 sme oslávili tri roky fungovania nášho občianskeho združenia. Tento rok bol pre OZ a naše zariadenie veľmi úspešný, podarilo sa nám pokračovať v nadviazaných spoluprácach s firmami, organizáciami a komunitami v okolí: firma SECOP, firma LEDVANCE, firma DELFINGEN, FC ViOn, OZ PFA FC ViOn, mesto Zlaté Moravce, obec Čierne Kľačany, Základná organizácia Jednoty klubu dôchodcov Volkovce, Skautský oddiel Bueno Camino Volkovce, ZŠ sv. Don Bosca, MŠ Slnečná Zlaté Moravce, klub nepočujúcich ANEPS Zlaté Moravce. Nadviazali sme novú spoluprácu so ZŠ Volkovce, MŠ Volkovce, MŠ "Dúha" Zlaté Moravce a MŠ Prílepy.

Boli sme úspešní a aj tento rok sme dostali dotácie na kultúru a šport od Nitrianskeho samosprávneho kraja a od mesta Zlaté Moravce, vyhrali projekty Nadácie Tesco, Nadácie SPP a dokončili úspešné projekty Nadácie Poštovej banky a Nadácie ČSOB. Získanými projektmi a grantmi v celkovej sume: 9735 € sme výrazne zlepšili materiálne a terapeutické vybavenie, podporili integráciu a inklúziu klientov. Zakúpili sme keyboard, notebook, bodové osvetlenie, reproduktor, valcovací stroj, šijací stroj na patchwork, dynamický vertikalizátor, prenosné trenažéri, vonkajší šachový stôl a stoličky, vonkajší stolnotenisový stôl, hlinu, kreatívny materiál, didaktické pomôcky a zlepšili materiálne vybavenie socialno- terapeutického oddelenia. V areáli ZSS sme v spolupráci so ZŠ Volkovce vysadili úžitkové dreviny a ovocné stromy, zrekonštruovali športové doskočisko. Zorganizovali sme tvorivé workshopy v ZSS aj v ZŠ Volkovce, v MŠ Prílepy, MŠ Slnečná Zlaté Moravce, v MŠ Dúha Zlaté Moravce a v MŠ Volkovce, na ktorých sa deti učili základom posunkového jazyka a spoločne s klientmi sa venovali tradičným remeslám. V spolupráci so Základným klubom Jednoty dôchodcov z Volkoviec a mestom Zlaté Moravce sme uskutočnili "Divadelný večer" v MSKš v Zlatých Moravciach, na ktorom sa prezentovali naši klienti dvomi divadelnými predstaveniami a tvorivým workshopom zameraným na tradičné remeslá. Zorganizovali sme športový deň, kde športovali a súťažili medzi sebou v našom zariadení deti ZŠ, deti z klubu PFA FC ViOn a klienti. Športovali sme aj na spoločnom tréningu na futbalovom štadióne PFA FC ViOn v Zlatých Moravciach. Všetci sme si užili veľa zábavy.

Sme veľmi radi, že aj tento rok sme získali prostriedky z poukázaných 2 percent daní v celkovej výške 2995,43 €. Všetkým zamestnancom, rodinným príslušníkom, priateľom a známym ďakujeme. Veríme, že naša činnosť sa bude rozvíjať aj naďalej. Ak máte záujem o spoluprácu s našim OZ, prípadne poukázať 2 % dane aj v roku 2020 na dobrú vec, kontaktujte nás na svetlopreolichov@gmail.com.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám v priebehu celého roka pomáhali a podporovali nás. Bez nezištnej pomoci a nadšenia by to nešlo.

Mgr.Simona Blažková Dis.art