Validácia v našom zariadení

22.05.2023

Radi by sme sa s vami podelili o informáciu, že v našom zariadení od 20.5.2023 môžeme naplno klientom poskytovať validačné sprevádzanie. Metóda validácie, ktorej autorkou je Naomi Feil, pomáha v komunikácii so starými nedostatočne orientovanými a dezorientovanými ľuďmi. Rešpektuje jedinečnosť a neopakovateľnosť každého jedinca. Základným piliérom tejto komunikačnej metódy je empatický prístup vychádzajúci z vývinovej teórie, ktorá pomáha porozumieť ich správaniu. Využitím špecifických techník u validovaných sledujeme dlhodobé ciele ako obnovenie sebavedomia, redukcia stresu, dať zmysel prežitému životu, riešenie nespracovaných konfliktov z minulosti, zlepšenie verbálnej a neverbálnej komunikácie, zabrániť návratu do vegetovania a pod. Validačným postojom, vedomosťami a komunikáciou môžeme vstúpiť do sveta človeka s demenciou a s plnou dávkou empatie ho sprevádzať jeho životom. Validáciu bude poskytovať naša kolegyňa Mgr. Simona Blažková Dis. art, ktorá úspešne absolvovala skúšky a získala medzinárodný certifikát z metódy Validation Training Institute (VTI).